Samorząd Uczniowski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Rok szkolny 2017/2018

ZARZĄD SU:

Aleksandra Masternak - Przewodnicząca Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej

 Wiktoria Patucha – Zastępca

 Agata Siwek – Skarbnik

 Anna Waligóra  - Sekretarz

 Sekcja porządkowo – informacyjna: Weronika Jaśko,

                                                                            Emilia Truchan,

                                                                            Karolina Wojnarowska

 Sekcja dekoracyjna: Weronika Florczyk,

                                           Szymon Łach,

                                           Eliza Jaromin

Plan pracy SU w roku szkolnym 2017/2018

 

Kalendarz  wyborów
Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej
oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 1. Do 09.2017r. (piątek) – wybory Rad Klasowych i jednego kandydata do Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej oraz pisemne przekazanie opiekunom SU listy wybranych osób.
 1. Powołanie komisji wyborczej – po jednym przedstawicielu z klas VI, VII szkoły podstawowej oraz II, III oddziałów gimnazjalnych.
 1. Wtorek – 09.2017r. – godz. 9:50 – hol spotkanie Rad Klasowych i kandydatów, na którym uczniowie w głosowaniu tajnym wybiorą spośród siebie czterech członków Zarządu SRU.
 1. Przedstawienie listy wybranych członków Zarządu SRU – kandydatów na Przewodniczącego SU – gazetki SU.
 1. 09.2017r. - 19.09.2017r. – wybrani członkowie prowadzą kampanię wyborczą na terenie szkoły.
 1. 09.2017r. (środa)wybory Przewodniczącego SU.  (I piętro przy Sali 16)

W głosowaniu uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły na godzinie z wychowawcą.

Wyboru dokonuje się poprzez na wpisanie na karcie do głosowania imienia i nazwiska jednego z czterech kandydatów i wrzucenie do urny wyborczej.

Przewodniczącym zostanie osoba, która uzyska największą liczbę głosów.

Pozostałe funkcje będą rozdzielone według liczby  głosów w kolejności: zastępca, skarbnik, sekretarz.

                                                         

                                                           Opiekunowie SU

Ewa Osetek, Monika Majewska, Maja Michalik

 

Sprawozdanie z narady SU

26 września 2017r.  odbyła się narada  Samorządu Uczniowskiego,  na której omówiono szczegółowo Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Powołano też następujące sekcje:

 Sekcja porządkowo – informacyjna: Weronika Jaśko, Emilia Truchan, Karolina Wojnarowska

 Sekcja dekoracyjna: Weronika Florczyk, Szymon Łach, Eliza Jaromin

   Protokolant:    Opiekun -  Ewa Osetek

Lista obecności w załączniku

 

Sprawozdanie z wyborów Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej.

W dniu 12.09.2017r. odbyło się spotkanie Rad Klasowych i kandydatów, na którym uczniowie w głosowaniu tajnym wybrali spośród siebie czterech członków Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej:

oddziały Szkoły Podstawowej

 1. Wiktoria Patucha

 oddziały Gimnazjalne

 1. Anna Waligóra
 2. Aleksandra Masternak
 3. Agata Siwek

Wybrani członkowie zostaną przedstawieni na apelu porządkowy. Przez tydzień (13.09.2017r. - 19.09.2017r.) będą prowadzić także kampanię wyborczą na terenie szkoły, aby przekonać społeczność szkolną do wyboru swojej kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Po zakończeniu kampanii w dniu 20.09.2017r. (środa - I piętro przy Sali 16) odbędą się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu będą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły na godzinie z wychowawcą.

                                                       Opiekunowie SU
Ewa Osetek, Monika Majewska, Maja Michalik

Sprawozdanie z wyborów

Przewodniczącej Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej

W dniu 20.09.2017r. odbyły się wybory Przewodniczącej Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej.

Na stanowisko to kandydowało 4 uczennice: Agata Siwek, Wiktoria Patucha, Aleksandra Masternak, Anna Waligóra wybrane w tajnym głosowaniu spośród 54 kandydatów z klas  IV –VII – oddziały szkoły podstawowej oraz II – III oddziały gimnazjalne w dniu 12.09.2017r., które przez tydzień - do 19.09.2017r. prowadziły kampanię wyborczą, aby przekonać społeczność szkolną do wyboru swojej kandydatury na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Powołano komisję wyborczą w składzie: przewodnicząca - Oliwia Galos, komisja skrutacyjna: Kacper Pacut, Krystian Klucznik, Beata Hapek, Monika Kamińska.

Przygotowano 411 kart do głosowania. W tajnym głosowaniu wzięło udział 333 uczniów z kl. I – VII – oddziały szkoły podstawowej oraz II – III oddziały gimnazjalne (obecnych 20.09.2017r. w szkole), którzy oddali 333 głosy. 

Głosów ważnych oddano 326, nieważnych oddano 5, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Po przeliczeniu głosów  Zarząd Samorządu Uczniowskiego wygląda następująco:

Aleksandra Masternak - Przewodnicząca Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej – 108 głosów

Wiktoria Patucha – Zastępca – 99 głosów

Agata Siwek – Skarbnik – 81 głosów

Anna Waligóra  - Sekretarz – 38 głosów

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej: Oliwia Galos

Komisja skrutacyjna: Kacper Pacut

                                      Krystian Klucznik

                                      Beata Hapek

                                      Monika Kamińska

Protokolant: Ewa Osetek

                      Monika Majewska

                      Maja Michalik

 

Artykuły

Poczet sztandarowy SP 6 na uroczystych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Kostytucji 3 Maja

W dniu 3 Maja poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystych obchodach z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie miasta Jaworzna.

Czytaj więcej o: Poczet sztandarowy SP 6 na uroczystych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Kostytucji 3 Maja

Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 29.05.2018r. odbyły się wybory równe, tajne i powszechne na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Powołano Komisję Wyborczą, w skład, której weszło 4 członków. Nad głosowaniem czuwali opiekunowie SU.

Czytaj więcej o: Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2018/2019