Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna:  23.12 - 31. 12. 2017 r.
 • Ferie zimowe: 29.01 - 11.02 2018 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: 26.03 - 28.03. 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03 - 3.04 2018 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.

 Dni wolne/świąteczne:

 • 1 listopada 2017 r. 
 • 1 stycznia 2018 r. 
 • 1 maja 2018 r. 
 • 3 maja 2018 r. 
 • 31 maja 2018 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • egzamin gimnazjalny - 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
 • 2 i 4 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów wymagających takiej opieki, informując o tym rodziców.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

DNI OTWARTE

 • 25 X 2017 r. 
 • 5 XII 2017 r.
 • 21 III 2018 r. 


ZEBRANIA OGÓLNE RODZICÓW

 • 11 - 13 IX 2017 r.
 • 13 - 15 XI 2017 r. 
 • 15 - 17 I 2018 r.
 • 7 - 8 V 2018 r.

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓWZasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2017/2018

Cena obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 3, 50 zł.

Zasady odpłatności za obiady:

 1. Zgłoszenie i wpłaty za obiady przyjmowane są do godziny 9.00.
 2. Obiad wydawany jest w godzinach od  11.30 do 13. 50. O zmianach godzin wydawania obiadów uczniowie informowani są na bieżąco.
 3. Przerwy obiadowe: 11.30 - 11.45, 12.30 - 12.50, 13.35 - 13.50

 

 1. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.
 2. Do 25-go każdego miesiąca uczeń może wykupić obiad jednorazowy.
 3. W miesiącach grudzień 2017 r. i czerwiec 2018 r. ze względu n rozliczenia finansowe, zgłoszenia oraz wpłaty za obiady przyjmowane są do 15-go dnia ww. miesięcy.
 4. Osoby,które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie będą mogły korzystać ze stołówki.
 5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka, itp.) można dokonać odpisu. Należy wówczas zgłosić ten fakt dzień wcześniej lub do godziny 9 danego dnia nieobecności: telefonicznie lub osobiście (odpis może zgłosić również kolega lub koleżanka).
 6. Koszt niewykorzystanych, zgłoszonych nieobecności na obiedzie, odliczony będzie przy płatności za kolejny miesiąc. Nieobecności,które nie są zgłoszone, nie będą odliczone.

 

Artykuły

WZW A

 UWAGA RODZICE!    Pedikuloza, czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie!

  Pedikuloza - co to jest?

Regulamin wypożyczenia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

REGULAMIN ZAWIERAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYPOŻYCZANIA UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W JAWORZNIE PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, A TAKŻE WARUNKI PRZEKAZYWANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.
Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015.Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Kliknij!