rok szkolny 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia judo podczas lekcji wychowania fizycznego

Główne cele oraz treści realizowane podczas zajęć:

 • Kształtowanie podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych w judo
 • Kształtowanie dążeń ucznia do osiągnięcia mistrzostwa sportowego w judo
 • Kształtowanie osobowości i postaw w oparciu o wartości tkwiące w sporcie
 • Zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego
 • Wzmocnienie zdrowia, przestrzenie higieny osobistej
 • Systematyczne uczestnictwo w rywalizacji sportowej
 • Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizyczneo: Zajęcia Judo podczas lekcji wychowania fizycznego w klasie sportowej.
 
Zajęcia wspinaczki sportowej podczas lekcji wychowania fizycznego

Główne cele oraz treści realizowane podczas zajęć:

 • Przyswojenie przez ucznia wiedzy o podstawowym sprzęcie wspinaczkowym oraz umiejętnym jego zastosowaniu.
 • Bezpieczna asekuracja partnera.
 • Wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę o wspinaczce.
 • Kształtowanie u uczniów zachowań i postaw zgodnych z zasadą fair play.
 • Wypracowanie postawy prozdrowotnego trybu życia.
 • Zaznajomienie i nauczenie uczniów większości technik wspinaczkowych oraz systematyczne ich doskonalenie.
 • Rozwinięcie u ucznia podstawowych zdolności motorycznych w oparciu o ćwiczenia ogólnorozwojowe i wspinanie.
 • Bezpieczna asekuracja partnera przy wspinaniu bez liny - „spotowanie”.
 • Zdobycie przez ucznia umiejętności bezpiecznego wspinania z dolną asekuracją oraz asekuracja dolna.
 • Wyrobienie u uczniów chęci samodoskonalenia i poszerzania wiedzy dotyczącej dyscypliny 
  we własnym zakresie.
 • Zapoznanie uczniów z przepisami wspinaczki sportowej podczas współzawodnictwa.