Zajęcia specjalistyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  w roku szkolnym 2017/2018

 Poniedziałek

 • zkk - W.L. - 3C - 7.15 - 8.00 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • zkk K.B. - 3a - 8.00 - 8.45 - pani B. Jania - sala 16
 • zkk M.P. 3b - 8. 00 - 8.45 - pani M. Majewska - sala 31
 • zdw - 8.00 - 8.45 - pani K. Mamcarz - sala 34
 • zkk J.B. - 1b - 9.50 - 10.35 - pani E. Pogoda - sala 16
 • zkk D. 3c - 11.45 - 12.30 - pani B. Jania - sala 16
 • zkk S.P. 2B - 11.45 - 12.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce
 • logopedia - 2a - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zdw 1a - 12.50 - 13.35 - pani B. Jania - sala 33
 • logopedia 1a - 12.50 - 13.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16
 • logopedia 1a - 13.50 - 14.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16
 • logopedia 3b - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk 2C, 3C, 3A - 14.45 - 15.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce
 • zkk K.G. 5a - 14.45 - 15.30 - pani E. Pogoda - sala 16
 • logopedia 6b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

Wtorek

 • zkk A.L. 6a - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 4
 • zkk 3b - 8.00 - 8.45 - pani M. Majewska - sala 31
 • rewalidacja E.J. - 8.00 - 8.45 - pan M. Wilczyński - świetlica przy stołówce
 • zkk J.S. 7a - 10.45 - 11.30 - pani E. Pogoda - sala 16
 • rewalidacja J.W. 2a - 11.45 - 12.30 - pani D. Metryka - sala 32
 • zkk 3c - 11.45 - 12.30 - pani B. Jania - sala 17
 • zkk J.K. 3B - 12.50 - 13.35 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • logopedia 3c - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • logopedia 2a - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • socjoterapia 2a, 3a - 13.50 - 13.35 - pani J. Lazur - sala 3
 • zkk 2A, 2B, 2C - 14.45 - 15.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce
 • logopedia 4b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk B.B. 5b - 14.45 - 15.30 - pani E. Pogoda - sala 16
 • zkk W.K. 2B - 14.45-15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • zkk D.B. 7b - 15.35 - 16.20 - pani E. pogoda - sala 16

Środa

 • zkk M.F. 2B - 7.15 - 8.00 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • zkk 6a, 6b - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 4
 • loogopedia 4b - 8.00 - 8.45 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk 2a - 8.00 - 8.45 - pani I. Wilczyńska - sala 32
 • zdw 3a, 3b, 3c - 8.00 - 8.45 - pani B. Brzóska - sala 18
 • zdw j. polski 4b, 5b - 8.00 - 8.45 - pani I. Wronkowska - sala 38
 • logopedia 1b - 8.55 - 9.40 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16
 • logopedia 1b - 9.50 - 10.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16
 • logopedia 1b - 9.50 - 10.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • logopedia - 9.50 - 10.35 - pani D. Metryka - sala 3
 • logopedia 1a - 11.45 - 12.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • logopedia - 11.45 - 12.30 - pani D. Metryka - sala 36
 • zkk 3a - 12.50 - 13.35 - pani E. Pogoda - sala 16
 • logopedia 3a - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • logopedia 3b, 3c - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewsla - sala 29
 • zkk A.B. 3c - 13.50 - 14.35 - pani E. Pogoda - sala 16
 • rewalidacja E.J. - 13.50 - 14.35 - pan M. Wilczyński - sala 32
 • logopedia 6b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk 4a, 4b - 14.45 - 15.30 - pani J. Ciołczyk - sala 16
 • zkk M.W. 3B - 14.45 - 16.15 (2h) - pani M. Grzegorczyk - sala 37
 • zkk D.N. 7b - 15.35 - 16.20 - pani J. Ciołczyk - sala 16

Czwartek

 • zkk  A.K. 7a - 8.00 - 8.45 - pani E. Pogoda - sala 16
 • zkk 5b - 8.00 - 8.45 - pani I. Wilczyńska - sala 32
 • logopedia 7a - 8.00 - 8.45 - pani D. Metryka
 • zdw matematyka - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 35
 • zkk G.Z. 3A - 8.55 - 9.40 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce
 • zkk O.M. 4b - 8.55 - 9.40 - pani E. Pogoda - sala 16
 • logopedia 3b - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • logopedia 3a - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk Sz.G. 2a - 13.50 - 14.35 - pani I. Wilczyńska - sala 32
 • rewalidacja - 13.50 - 14.35 - pani J. Lazur - sala 3
 • zdw j. polski 4a, 5a - 14.45 - 15.30 - pani J. Kot - sala 24
 • socjoterapia 6a, 6b, 7a, 7b - 14.45 - 15.30 - pani J. Lazur - sala 3
 • zkk W.Z. 3c - 14.45 - 15.30 - pani J. Ciołczyk - sala 16
 • logopedia 3a - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk Sz.G. 3B - 14.45 - 15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • zkk P.K. 7a - 15.35 - 16.20 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

  Piątek

 • rewalidacja - 8.00 - 8.45 - pani J. Lazur - sala 3
 • rewalidacja J.W. 2a - 11.45 - 12.30 - pani D. Metryka - sala 32
 • logopedia 3b - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk M.F. 3c - 12.50 - 13.35 - pani J. Ciołczyk - sala 16
 • logopedia 4a - 13.50 -14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29
 • zkk 6a - 13.50 - 14.35 - pani E. Pogoda - sala 16
 • zkk 2A, 3B, 3C - 14.45 - 15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • logopedia 6a, 7a, 7b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29