Zajęcia specjalistyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  w roku szkolnym 2017/2018

 Poniedziałek

 • zkk - W.L. - 3C - 7.15 - 8.00 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • zdw klasy 4 - 7 - 8.00 - 8.45 - pani K. Mamcarz - sala 34

 • zkk D.M 3c - 11.45 - 12.30 - pani B. Jania - sala 16

 • zkk S.P. 2A - 11.45 - 12.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce

 • logopedia - 2a - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • logopedia J.B. - 1b - 12.50 - 13.35 - pani D. Metryka - sala 36

 • logopedia 1b - 12.50 - 13.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16

 • logopedia 1b - 13.50 - 14.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16

 • logopedia 3b - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 2a N.B. - 13.50 - 14.35 - pani D. Metryka - sala 36

 • zkk 2C, 3C, 3A - 14.45 - 15.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce

 • zkk K.G. 5a - 14.45 - 15.30 - pani E. Pogoda - sala 16

 • zkk 4b F.K. - 14.45 - 15.30 - pani M. Majewska - sala 31

 • logopedia 6b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

Wtorek

 • zkk 7b D. N. - 7.10 - 7.55 - pani J. Ciołczyk - sala 16

 • zkk 4a, 4b - 8.00 - 8.45 - pani J. Ciołczyk - sala 16

 • zkk A.L. 6a - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 4

 • zkk 3b - 8.00 - 8.45 - pani M. Majewska - sala 31

 • rewalidacja E.J. - 8.00 - 8.45 - pan M. Wilczyński - świetlica przy stołówce

 • zdw 1a - 9.50 - 10.35 - pani B. Jania - sala 29

 • zkk J.K. - 9.50 - 10.35 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • zkk J.S. 7a - 10.45 - 11.30 - pani E. Pogoda - sala 16

 • rewalidacja J.W. 2a - 11.45 - 12.30 - pani D. Metryka - sala 32

 • logopedia 3c - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • logopedia 2a - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • socjoterapia 2a, 3a - 13.50 - 13.35 - pani J. Lazur - sala 3

 • zkk 2A, 2B, 2C - 14.45 - 15.30 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce

 • logopedia 4b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 3a K.B. - 14.35 - 15.30 - pani B. Jania - sala 30

 • zkk 5a - 14.35 - 15.30 - pani E. Pogoda - sala 16

 • zkk W.K. 2B - 14.45-15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • zkk D.B. 7b - 15.35 - 16.20 - pani E. pogoda - sala 16

Środa

 • zkk M.F. 2B - 7.15 - 8.00 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce
 • zkk 6a, 6b - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 4

 • loogopedia 4b - 8.00 - 8.45 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 2a - 8.00 - 8.45 - pani I. Wilczyńska - sala 32

 • zdw 3a, 3b, 3c - 8.00 - 8.45 - pani B. Brzóska - sala 18

 • zdw j. polski 4b, 5b - 8.00 - 8.45 - pani I. Wronkowska - sala 38

 • zkk 3b - 8.00 - 8.45 - pani M. Majewska - sala 31

 • logopedia 1a - 8.55 - 9.40 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16

 • logopedia 1a - 9.50 - 10.35 - pani A. Szyszka - Chruścik - sala 16

 • logopedia 1a - 9.50 - 10.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • logopedia W. S. - 9.50 - 10.35 - pani D. Metryka - sala 3

 • logopedia 1b - 11.45 - 12.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 1b - 11.45 - 12.30 - pani E. Pogoda - sala 16

 • logopedia 2a - 11.45 - 12.30 - pani M. Dzierwa - Soska - sala 36

 • rewalidacja J.W - 12.30 - 13.30 - pani D. Metryka - sala 32

 • zkk 3a - 12.50 - 13.35 - pani E. Pogoda - sala 16

 • logopedia 3a - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • logopedia 3b, 3c - 13.50 - 14.35 - pani M. Kuczmaszewsla - sala 29

 • logopedia 1b W.Z. - 13.50 - 14.35 - pani M. Dzierwa - Soska - sala 36

 • zkk A.B. 3c - 13.50 - 14.35 - pani E. Pogoda - sala 16

 • logopedia 6b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk M.W. 3B - 14.45 - 15.30 - pani M. Grzegorczyk - sala 37

Czwartek

 • zkk A.K. 7a - 8.00 - 8.45 - pani E. Pogoda - sala 16

 • zkk 3c W. Z.- 8.00 - 8.45 - pani J. Ciołczyk - sala 7

 • zkk 5b - 8.00 - 8.45 - pani I. Wilczyńska - sala 32

 • zdw matematyka - 8.00 - 8.45 - pani B. Woźniak - sala 35

 • zkk G.Z. 3A - 8.55 - 9.40 - pani M. Sojka - Hamik - świetlica przy stołówce

 • zkk O.M. 4b - 8.55 - 9.40 - pani E. Pogoda - sala 16

 • logopedia 7a J.S. - 9.20 - 10.05 - pani D. Metryka - sala 36

 • zkk Sz.B. 2C - 12.50 - 13.35 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • rewalidacja 2C - 13.50 - 14.35 - pani J. Lazur - sala 3

 • zkk Sz. G. 2a - 13.50 - 14.45 - pani I. Wilczyńska - sala 32

 • rewalidacja - 13.50 - 14.35 - pani J. Lazur - sala 3

 • zdw j. polski 4a, 5a - 14.45 - 15.30 - pani J. Kot - sala 24

 • rewalidacja - 14.45 - 15.30 - pan M. Wilczyński

 • socjoterapia - klasy 4 - 7 - 14.50 - 15.35 - pani J. Lazur - sala 8

 • logopedia 3a - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk Sz.G. 3B - 14.45 - 15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • zkk P.K. 7a - 15.35 - 16.20 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

  Piątek

 • zkk M. W. 3B - 7.10 - 7.55 - pani M. Grzegorczyk - sala 37

 • rewalidacja - 7.55 - 8.45 - pani J. Lazur - sala 3

 • zkk 1a - 8.55 - 9.40 - pani D. Metryka

 • logopedia 3b - 12.50 - 13.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 3c M. F. - 12.50 - 13.35 - pani j. Ciołczyk- sala 16

 • logopedia 4a - 13.50 -14.35 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29

 • zkk 6a - 13.50 - 14.35 - pani E. Pogoda - sala 16

 • zkk 2A, 3B, 3C - 14.45 - 15.30 - pani M. Zając - świetlica przy stołówce

 • logopedia 6a, 7a, 7b - 14.45 - 15.30 - pani M. Kuczmaszewska - sala 29