Biblioteka szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

"Biblioteka jest miejscem zaczarowanym.
Blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu i wzruszeń".

/BARBARA LEWANDOWSKA/

 

 

 

 

  

 

Pani mgr Barbara Węgrzyn serdecznie zaprasza uczniów SP 6, aby odwiedzali bibliotekę szkolną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 13.45.

 

Pani mgr Urszula Kozub serdecznie zaprasza uczniów klas 2 i 3 gimnazjalnych do biblioteki szkolnej: 

poniedziałek  7.30 - 14.00    koło czytelnicze 13.30 - 14.00
wtorek              7.30 - 14.00    koło czytelnicze 13.30 - 14.00
środa                 7.45 - 13.45
czwartek             7.45 - 13.45
piątek                7.45 - 13.45

 

 DOKUMENTACJA

 • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od 1 września.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie książki.
 4. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 – 3 książki.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 7. Uczniowie klas VI oddają książki do biblioteki do 10 czerwca.
 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ
 1. Korzystanie z czytelni powinno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
 2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 3. Uczeń zamierzający korzystać ze stanowiska komputerowego jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. Użytkownik ma prawo:
 • korzystania z Internetu,
 • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych,
 • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych.
 1. Użytkownikowi zabrania się:
 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • instalowania (uruchamiania) oprogramowania przyniesionego przez użytkownika,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu,
 • łamania zabezpieczeń systemu,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
 1. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 2. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez uczniów przy komputerze.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 • STATYSTYKA CZYTELNICTWA w roku szkolnym 2017/2018