Zajęcia dodatkowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAJĘCIA DODATKOWE  w roku szkolnym 2018/2019

 Poniedziałek

 • Pomoc w nauce kl. 7,8,GIM– A. Dzierwa-Jaromin – 7.10 -7.55 
 • Pomoc w nauce – A. Myrlak – 8.00 - 8.45 
 • Koło taneczne – M. Chudy – 13.50 -14.35 
 • Pomoc w nauce przyroda, biologia – B. Wartalska – 13.50 -14.35 
 • Koło szachowe kl.1,3 – J. Ciołczyk – 13.50 -14.35 – 17
 • Pomoc w nauce j. polski kl. 5a,6a,7a – J. Kot - 15.35 -16.20 
 • Pomoc w nauce kl. 6a,6b,8a – A. Maj – 15.35 -16.20 

Wtorek

 • Pomoc w nauce kl. 7,8,GIM – M. Romańska – 7.10 -7.55 
 • Pomoc w nauce 2b – J. Ciołczyk - 8.55 - 9.40 
 • Pomoc w nauce 3a – I. Wilczyńska - 12.50 -13.35 
 • Klub przyjaciół Bartka – zaj. ogólnorozwojowe – A. Pater- Otrębska - 12.50 -13.35 
 • Pomoc w nauce 1 P.K – B. Jania - 13.50 -14.35 
 • Pomoc w nauce historia kl. 4,8 – J. Polowiec – 14.45 -15.30 
 • Pomoc w nauce kl. 4,8,GIM – M. Figiel - 15.35 -16.20 
 • Koło artystyczno-religijne – E. Osetek – 15.35 -16.20 
 • Pomoc w nauce biologia/chemia – M. Czyż – 15.35 -16.20 

Środa

 • Pomoc w nauce j. polski kl. 5b,6b,7b,8b - I. Wronkowska – 7.10 -7.55 
 • Pomoc w nauce j. polski 8a – J. Kot - 7.10 -7.55 
 • Pomoc w nauce historia – U. Mlostek – 8.00 -8.45 (co drugi tydzień)
 • Zajęcia sportowe kl. 1 – G. Hajduga – 12.50 -13.35
 • Koło polonistyczne – A. Myrlak – 13.50 -14.35 
 • Wolontariat – J. Lazur – 13.50-14.35 
 • Pomoc w nauce kl. 3A – A. Byrczek – 13.50 -14.35 
 • Zajęcia sportowe kl. 1a,b,c - G. Hajduga - 15.50 - 13.35
 • Gry i zabawy ogólnorozwojowe kl.1 – B. Potoniec – 14.05-14.50 
 • SKS kl. 4-8 – G. Hajduga – 14.35 -15.35 
 • Pomoc w nauce – j. angielski - B. Abram – 14.35 -15.20 

Czwartek

 • Pomoc w nauce historia – U. Mlostek – 8.00 -8.45 (co drugi tydzień)
 • Koło szachowe kl. 2-3 – E. Pogoda – 12.50 -13.35 
 • Gry i zabawy matematyczne kl. 1 – M. Majewska – 12.50 - 13.35
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne kl. 2a,b – M. Sojka-Hamik – 13.50 -14.35
 • Pomoc w nauce matematykakl. 4a,b,c - M. Hajduga - 13.50 - 14.35
 • Przygotowanie do egzaminu j. angielski – B. Abram – 14.4-15.30 
 • Koło dla zdolnych j. angielski – B. Abram – 15.35-16.20 
 • Pomoc w nauce j. polski kl. 5b,6b,7b,8b - I. Wronkowska – 15.3-16.20 
 • Zajęcia zdrowotno.-ruchowe kl. 4-8 – J.Rejdych – 15.3-16.20

  Piątek

 • Pomoc w nauce geografia – A. Mazur - 7.10 -7.55 
 • Konsultacje matematyczne – B. Woźniak - 7.10 -7.55 
 • SKS kl. 4-8 – G. Hajduga – 14.35 -15.35 
 • Konsultacje matematyczne - K. Mamcarz – 15.30 - 16.15