Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący - MATEUSZ SACHA 

Z-ca Przewodniczącego - KRZYSZTOF KAFEL

Skarbnik -  IZABELA KOSZYK

Sekretarz - TOMASZ NÓŻKA

 

Została utworzona grupa na Facebooku.

Celem utworzenia grupy jest przede wszystkim szybszy i efektywniejszy kontakt z rodzicami oraz opiekunami uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie.

link: https://www.facebook.com/groups/368363587193901/

 

Telefon Kontaktowy: 501-608-626 (Przewodniczący Rady Rodziców)

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 94 8445 0007 0000 0000 3506 0001

Uwaga! Wpłaty na Komitet Rodzicielski dokonuje skarbnik klasowy na wyżej podane konto.

 Zebrania Rady Rodziców:

  • 7 listopada 2019 r. (Czwartek)      godz.17.00 
  • 9 stycznia 2020 r.    (Czwartek)     godz.17.00
  • 10 kwietnia 2020 r. (Piątek)           godz. 17.00
  • 5 czerwca 2020 r.     (Piątek)          godz. 17.00