Rada Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  •  przewodniczący p. MATEUSZ SACHA / tel. 501 608 626
  • skarbnik p. ALEKSANDRA RADKO
  • sekretarz p. EDYTA PIÓRO

 e-mail: rada.rodzicow.sp6@o2.pl

Numer konta Rady Rodziców: 33 8445 0007 0000 0000 3434 0001

Uwaga! Wpłaty na Komitet Rodzicielski dokonuje skarbnik klasowy na wyżej podane konto.

 Zebrania Rady Rodziców:

  • 6 listopada 2018 r. godz.17.00
  • 8 stycznia 2019 r. godz.17.00
  • 9 kwietnia 2019 r. godz. 17.00