Grono pedagogiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GRONO PEDAGOGICZNE rok szkolny 2017/2018

Dyrektor – mgr Jadwiga Szwed

Wicedyrektor – mgr Małgorzata Chudy

Wicedyrektor - mgr Agata Myrlak

Wychowawca 1a – mgr Bożena Jania

wychowawca 1b - mgr Joanna Ciołczyk

Wychowawca 2a - mgr Iwona Wilczyńska

Wychowawca 3a – Beata Brzóska (doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej),
       nauczyciel – mgr Małgorzata Chudy)

Wychowawca 3b – mgr Monika Majewska

Wychowawca 3c – mgr Barbara Kwiatkowska

Wychowawca 4a – mgr Joanna Rejdych

Wychowawca 4b – mgr Beata Wartalska

Wychowawca 5a – mgr Joanna Kot

Wychowawca 5b – mgr Beata Abram

Wychowawca 6a – mgr Beata Woźniak

Wychowawca 6b – mgr Krystyna Mamcarz

Wychowawca 7a - mgr Agnieszka Maj

Wychowawca 7b - mgr Iwona Wronkowska

Klasy gimnazjalne:

Wychowawca 2a - mgr Maria Hajduga

Wychowawca 2b - mgr Arkadiusz Majer

Wychowawca 2c - mgr Magdalena Grzegorczyk

Wychowawca 3a - mgr Maja Michalik

Wychowawca 3b - mgr Marta Romańska

Wychowawca 3c - mgr Renata Wołoch - Grabowska

Język polski:

 • mgr Joanna Kot
 • mgr Iwona Wronkowska
 • mgr Agata Myrlak
 • mgr Magdalena Pietrzak

Język angielski:

 • mgr Beata Abram
 • mgr Marta Kuczmaszewska
 • mgr Maja Michalik
 • mgr Renata Wołoch - Grabowska

Język niemiecki - dr Małgorzata Unold

Język francuski - mgr Monika Kopczyk

Matematyka:

 • mgr Beata Woźniak
 • mgr Krystyna Mamcarz
 • mgr Magdalena Grzegorczyk
 • mgr Maria Hajduga
 • mgr Agnieszka Maj

 

Zajęcia rozwijające kreatywność logiczną - mgr Agnieszka Maj

Przyroda:

 • mgr Agnieszka Maj
 • mgr Beata Wartalska

Biologia:

 • mgr Małgorzata Czyż
 • mgr Beata Wartalska

Geografia - mgr Dorota Sadzyńska

Chemia:

 • mgr Anna Dzierwa - Jaromin
 • mgr Małgorzata Czyż

Fizyka:

 • mgr Anna Dzierwa - Jaromin
 • mgr Marta Romańska

Wychowanie do życia w rodzinie - mgr Beata Wartalska

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Urszula Mlostek
 • mgr Jolanta Polowiec
 • mgr Sylwia Szymczyk

Zajęcia komputerowe, edukacja informatyczna, informatyka:

 • mgr Beata Woźniak
 • mgr Urszula Mlostek
 • mgr Mariola Figiel
 • mgr Monika Majewska

Plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia rozwijające kreatywność artystyczną:

 • mgr Ewa Pogoda
 • mgr Małgorzata Zając
 • mgr Bożena Jania

Muzyka – mgr Grażyna Prokop

Zajęcia techniczne, technika – mgr Mariola Figiel

Religia:

 • mgr Janina Lazur (doradca metodyczny z religii)
 • mgr Ewa Osetek
 • mgr Marek Wilczyński
 • mgr Hanna Sienko

Wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziale sportowym:

 • mgr Joanna Rejdych
 • mgr Gabriela Hajduga
 • mgr Monika Sojka - Hamik
 • mgr Łukasz Proksa
 • mgr Grzegorz Tucki
 • mgr Arkadiusz Majer

Świetlica:  

 • mgr Beata Potoniec (opiekun świetlicy górnej)
 • mgr Agnieszka Pater - Otrębska (opiekun świetlicy dolnej)
 • mgr Jadwiga Szwed
 • mgr Małgorzata Czyż
 • mgr Marta Romańska
 • mgr Barbara Kwiatkowska
 • mgr Ewa Osetek
 • mgr Dorota Sadzyńska
 • mgr Beata Wartalska
 • mgr Gabriela Hajduga
 • mgr Jolanta Polowiec

Pedagog:

 • mgr Dorota Metryka
 • mgr Monika Dzierwa - Soska

Biblioteka:

 • mgr Barbara Węgrzyn
 • mgr Urszula Kozub

Logopedia:

 • mgr Marta Kuczmaszewska
 • mgr Dorota Metryka

Zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Dorota Metryka
 • mgr Janina Lazur

Nauczyciel wspomagający (kształcenie specjalne) - mgr Agnieszka Byrczek

Doradztwo zawodowe - mgr Aleksandra Gorstka

Zajęcia socjoterapeutyczne - mgr Janina Lazur