Grono pedagogiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GRONO PEDAGOGICZNE rok szkolny 2019/2020

Dyrektor – mgr Jadwiga Szwed

Wicedyrektor - mgr Agata Myrlak

Wychowawca 1a – mgr Agnieszka Maj

wychowawca 1b - mgr Beata Brzóska

Wychowawca 1c - mgr Agnieszka Byrczek

Wychowawca 2a – mgr Agnieszka Pater-Otrębska

wychowawca 2b - mgr Monika Majewska

Wychowawca 2c - mgr Ewa Pogoda

Wychowawca 3a – mgr Bożena Jania

Wychowawca 3b – mgr Joanna Ciołczyk

Wychowawca 4a – mgr Maria Hajduga

Wychowawca 5a – mgrJolanta Polowiec 

Wychowawca 5b – mgr Maja Michalik

Wychowawca 5c – mgr Renata Wołoch-Grabowska

Wychowawca 6a – mgr Joanna Rejdych

Wychowawca 6b – mgr Beata Wartalska

Wychowawca 7a – mgr Urszula Mlostek

Wychowawca 7b – mgr Beata Abram

Wychowawca 8a - mgr Beata Woźniak

Wychowawca 8b - mgr Krystyna Mamcarz

 

Język polski:

 • mgr Joanna Kot
 • mgr Iwona Wronkowska
 • mgr Agata Myrlak
 • mgr Magdalena Pietrzak

Zajęcia rozwijające kreatywność literacką: 

 • mgr Joanna Kot
 • mgr Iwona Wronkowska
 • mgr Agata Myrlak
 • mgr Magdalena Pietrzak

Zajęcia z języka polskiego dla powracających z zagranicy:

 • mgr  Agnieszka Pater-Otrębska

Język angielski:

 • mgr Beata Abram
 • mgr Maja Michalik
 • mgr Renata Wołoch - Grabowska

Język niemiecki - mgr Anna Marcela

Matematyka:

 • mgr Beata Woźniak
 • mgr Krystyna Mamcarz
 • mgr Maria Hajduga
 • mgr Agnieszka Maj

Zajęcia rozwijające kreatywność logiczną i matematyczną:

 • mgr Beata Brzóska
 • mgr Maria Hajduga
 • mgr Krystyna Mamcarz
 • mgr Beata Woźniak

Zajęcia rozwijające kreatywność matematyczno-przyrodniczą:

 • mgr Agnieszka Maj

Przyroda:

 • mgr Małgorzata Czyż
 • mgr Beata Wartalska

Biologia:

 • mgr Małgorzata Czyż
 • mgr Beata Wartalska

Geografia:

 • mgr Agnieszka Mazur

Chemia:

 • mgr Małgorzata Czyż

Fizyka:

 • mgr Marta Romańska

Wychowanie do życia w rodzinie: 

 • mgr Beata Wartalska

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Urszula Mlostek
 • mgr Jolanta Polowiec

Informatyka, edukacja informatyczna:

 • mgr Beata Woźniak
 • mgr Urszula Mlostek
 • mgr Mariola Figiel
 • mgr Monika Majewska

Zajęcia artystyczne, zajęcia rozwijające kreatywność artystyczną:

 • mgr Beata Brzóska
 • mgr Bożena Jania
 • mgr Agata Myrlak

Plastyka:

 • mgr Ewa Pogoda

Muzyka:

 • mgr Alina Musiał
 • mgr Grażyna Prokop

Technika: 

 • mgr Mariola Figiel

Edukacja dla bezpieczeństwa: 

 • mgr Mariola Figiel

Religia:

 • mgr Ewa Osetek
 • mgr Hanna Sienko

Wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziale sportowym:

 • mgr Joanna Rejdych
 • mgr Gabriela Hajduga
 • mgr Monika Sojka - Hamik
 • mgr Łukasz Proksa
 • mgr Grzegorz Tucki
 • mgr Arkadiusz Majer

Zajęcia usprawniające motorykę:

 • mgr Gabriela Hajduga

Zajęcia szachowe:

 • mgr Joanna Ciołczyk
 • mgr Ewa Pogoda

Świetlica:  

 • mgr Beata Potoniec (opiekun świetlicy górnej)
 • mgr Jadwiga Szwed
 • mgr Monika Kopczak (opiekun świetlicy dolnej)
 • mgr Jolanta Polowiec
 • mgr Magdalena Pietrzak
 • mgr Monika Majewska
 • mgr Gabriela Hajduga

Pedagog:

 • mgr Dorota Metryka
 • mgr Monika Dzierwa - Soska

Biblioteka:

 • mgr Barbara Węgrzyn
 • mgr Barbara Kwiatkowska

Logopedia:

 • mgr Agnieszka Mazur
 • mgr Monika Dzierwa-Soska

Zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Iwona Wronkowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne:

 • mgr Dorota Metryka

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Aleksandra Gorstka

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym komunikacyjne: 

 • mgr Agnieszka Byrczek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 • mgr Monika Sojka - Hamik
 • mgr Magdalena Pietrzak
 • mgr  Agnieszka Pater-Otrębska
 • mgr Monika Majewska
 • mgr Barbara Węgrzyn
 • mgr Barbara Kwiatkowska
 • mgr Beata Brzóska
 • mgr Bożena Jania
 • mgr Joanna Ciołczyk