Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT SP NR 6 w JAWORZNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY w roku szkolnym 2019/2020

PLAN PRACY SZKOŁY 

SYSTEM OCENIANIA 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY w roku szkolnym 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna:

Język polski:

Język angielski:

Język niemiecki:

Historia historia i społeczeństwo wiedza o społeczeństwie:

Przyroda:

Biologia:

Geografia:

Matematyka:

Fizyka:

Chemia:

Informatyka 

technika:

EDB

Plastyka:

Muzyka:

Wychowanie fizyczne:

Religia: 

UMOWY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2018/2019

Język polski:

Jezyk angielski:

Język niemiecki:

Historia historia i społeczeństwo wiedza o społeczeństwie:

Przyroda, geografia, fizyka, chemia, biologia:

Matematyka:

Informatyka / zajęcia komputerowe:

Zajęcia techniczne:

Plastyka:

Muzyka:

Wychowanie fizyczne:

Religia: