Ogólnopolski Program Sprawnościowy ODO

W ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa" bierzemy udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego ODO, którego współorganizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu: 

 •  Założenie w szkole przez uczniów "Małych Struktur Ochrony Danych Osobowych"
 • Zdobycie przez szkołę tytułu "Znawcy RODO"
 • Zdobycie przez najaktywniejszego ucznia tytułu "Młody Inspektor ODO"

 

 MŁODZI INSPEKTORZY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

 • Maja Bednarczyk
 • Dominika Kugler
 • Kasia Leśniak
 • Krystian Klucznik

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU SPRAWNOŚCIOWEGO ODO

 • 25 października 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne członków Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego ODO, na którym uczniowie zostali zapoznani z celami i metodami pracy. Omówiono sprawności oraz sposoby ich zdobywania. Przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych: ADO, IODO, UODO, RODO, itp. Ustalono terminy spotkań oraz zarys planu pracy.

Do programu przystąpili uczniowie klasy VIII B

LP

MIESIĄC

NAZWA WYDARZENIA

OPIS WYDARZENIA

  1

październik

Zorganizowanie naboru do Koła Ochrony Danych Osobowych.

 Konkurs na logo grupy.

 Przedstawienie grupie celów i założeń, sposobów pracy. Omówienie sprawności i zasad ich zdobywania.

Przeprowadzenie konkursu na logo grupy wykonany indywidualnie. Głosowanie i wyłonienie zwycięzcy.

  2

listopad

Zagospodarowanie tablicy   informacyjnej dotyczącej bieżących działań szkolnej grupy KODO oraz informacji edukacyjnych dla uczniów szkoły.

Przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej informacji dla Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do programu „Twoje dane – Twoja sprawa” oraz Programu Sprawnościowego UODO.

„Dzień Słodkości z RODO”

 

Opracowanie i zawieszenie materiałów na tablicy informacyjnej o pracy i działaniach grupy oraz informacji dotyczących ochrony danych.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” oraz Programu Sprawnościowego UODO.

Przygotowanie wraz z Samorządem Uczniowskim „Dnia Słodkości”. Wykonanie chorągiewek z informacjami o ochronie danych osobowych.

  3

grudzień

Zaprojektowanie i wykonanie w programie Canva ulotek, haseł o ochronie danych osobowych (przygotowania do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych).

Zaprojektowanie i wykonanie ulotek, haseł  informacyjnych.

  4

styczeń

Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Zaprojektowanie i wykonanie wystawki o Dniu Ochrony Danych Osobowych.

Zorganizowanie konkursu dla klas IV-VIII oraz III gimnazjum „Querowe pytania”

Odczytanie w klasach listu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  do uczniów i nauczycieli.

Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na temat ochrony danych wg. przygotowanych scenariuszy (wychowawcy klas, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej).

  5

luty

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

Zorganizowanie wystawki na temat Bezpiecznego Internetu.

Przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie w Internecie (nauczyciele informatyki, zajęć komputerowych).

6

marzec

Wykonanie ulotek dla seniorów - współpraca ze środowiskiem lokalnym.

·       Opracowanie i przygotowanie
w formie ulotek informacji na temat ochrony danych – współpraca
z Miejską Biblioteką Publiczną.

 7

kwiecień

Ankieta o ochronie danych osobowych.

Opracowanie i przeprowadzenie wśród rodziców/uczniów ankiety.

  9

maj

Kronika działań szkolnej grupy KODO.

 Wykonanie kroniki działań grupy na podstawie zebranych materiałów.

10

czerwiec

Udział w seminarium podsumowującym działania szkolne.

Wyjazd do Warszawy na podsumowanie.

 • Na kolejnym spotkaniu zorganizowano i przeprowadzono konkurs na logo grupy. Zwycięzcą został Krystian Klucznik, to jego logo reprezentować będzie grupę z SP6 w Jaworznie.

 • Członkowie Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego ODO zagospodarowali na II piętrze budynku szkolnego tablicę informacyjną, która zawiera materiały edukacyjne dotyczące danych osobowych oraz informację o ich formach działalności. Gazetka jest systematycznie uaktualniana.

 

 

 • W listopadzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił na spotkaniu Rady Pedagogicznej informacje dotyczącą przystąpienia do programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” oraz Programu Sprawnościowego UODO. Przedstawiony materiał miał formę prezentacji multimedialnej przygotowanej przez członków Programu Sprawnościowego. Zawierał on cele, zadania oraz korzyści wynikające z działań podjętych w ramach wyżej wymienionych  projektów.

 

 

 • W dniu 20.11.2018 r. Samorząd Uczniowski po raz pierwszy w tym roku szkolnym zorganizował „Dzień Słodkości”. Ten dzień połączony był z akcją „Wiem i jem! Czyli Dzień Słodkości z RODO”. Do każdego ciastka dołączona była informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Chroń swoje konta na portalach społecznościowych. 

Cyberstalker - osoba nękająca lub prześladująca kogoś w Internecie.

Spam- niechciana lub niepotrzebna wiadomość wysłana drogą elektroniczną.

RODO - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

Nie podawaj w sieci danych osobowych, ani haseł.

   

 

 • Grudniowe spotkania to przygotowania do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie samodzielnie w programie graficznym CANVA projektowali i wykonywali plakaty, ulotki dotyczące ochrony danych. Oto niektóre z nich:

 

 

 •  28 stycznia 2019 r.  EUROPEJSKI DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

List prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Link do wypowiedzi Prezes UODO, dr Edyty Bielak-Jomaa:  https://youtu.be/g-I84rgkxrU

Działania podjęte w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych

- przygotowanie wystawki promującej dbanie o ochronę swoich danych osobowych:

 - „Querowe pytania” – zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na temat ochrony danych osobowych:

- „Lekcja z ochroną danych” - Uczniowie z Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego przygotowali scenariusze zajęć dla uczniów na temat ochrony danych osobowych. Według tych scenariuszy nauczyciele przeprowadzili w klasach zajęcia. Uczniowie w formie metody zabawowej (klasy I-III) oraz warsztatowej (klasy IV-VIII, III gimnazjum) zapoznali się informacjami oraz zasadami ochrony danych osobowych:

 

 • 5 luty 2019 r. uczniowie Ogólnopolskiego Programu Sprawnościowego UODO przygotowali wystawkę z materiałami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa w Internecie. Wykorzystane ulotki oraz plakaty opracowali i wykonali samodzielnie w programie graficznym CANVA. Społeczność szkolna mogła zapoznad się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, ciekawymi i bezpiecznymi stronami oraz konkursami zamieszczonymi na stronach www z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzono również lekcje wychowawcze podczas, których uczniowie wykonywali plakaty na temat ochrony danych w Internecie:

 

 • W ramach Programu Sprawnościowego UODO członkowie grupy przeprowadzili wśród uczniów klas młodszych grę edukacyjną pt. "Bezpiecznie Tu i Tam" przygotowaną przez fundację Orange. Uczniowie w grupach odpowiadali na pytania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Po zakończeniu gry  wyłoniono zwycięzcę, który otrzymał nagrodę w postaci słuchawek  komputerowych:

 

 

 • Uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim Programie Sprawnościowym ODO przygotowali  ulotki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały one przekazane do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej celem udostępnienia ich osobom starszym pod hasłem "Seniorze chroń swoje dane osobowe".

 

 

 • W dniach 18 - 22 marca nauczyciele informatyki zorganizowali lekcje otwarte pod hasłem: Rozwijamy kompetencje cyfrowe. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów dostępnych w sieci. Lekcje odbyły się w klasie I, IV, VII i VIII. W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele i dyrekcja szkoły. Szczególną uwagę zwracano na ochronę danych osobowych w sieci. W zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne przygotowane przez  grupę uczniów działającą w ramach Programu Sprawnościowego ODO.

 

 • W tym roku szkolnym uczniowie klas starszych uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dotyczących "Cyberprzemocy"oraz "Odpowiedzialności karnej nieletnich". W sposób szczególny zaproszeni goście zwracali uwagę na ochronę danych osobowych w Internecie oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Podczas spotkania uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat cyberprzemocy. Doskonale znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia jakie niosą ze sobą  portale społecznościowe.